Regionalt livsmedelskluster i Stockholmsregionen

Rapporten är en kartläggning av intresse och behov av att bilda ett regionalt livsmedelskluster i Stockholmsregionen.

Kartläggningen visar att det finns både behov och intresse av att bilda ett livsmedelskluster som kan svara för erfarenhets- och kunskapsutbyte, praktisk samordning, opinionsbildning samt omvärldsbevakning och rådgivning.

  • Senast granskad: 5 juli 2024