Förstudie. Säsongsförlängning i skärgården

Förstudien undersöker möjligheterna att förlänga säsongen i Stockholms skärgård med en månad. Studien lyfter fram goda exempel, undersöker framgångsfaktorer och identifierar lämpliga åtgärder. 

  • Senast granskad: 5 juli 2024