Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Rapporten "Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 2035” har genomförts av SCB på uppdrag av Region Stockholm. Utforska hela prognosen och ta del av branschspecifika prognoser och metodbilagor.

Prognos per utbildningsgrupp

Mer information om statistiken

För perioden fram till prognosstart (2014–2018) motsvarar efterfrågan "antalet förvärvsarbetande per utbildningsgrupp", och tillgången av "arbetskraften (förvärvsarbetande plus arbetslösa) per utbildningsgrupp".

Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan för den historiska perioden utgörs endast av arbetslöshet i diagrammet, oavsett om det vid prognosstart bedömdes vara brist, balans eller överskott på utbildade för utbildningsgruppen. Bedömning i utgångsläget (2018) och vid prognosens slut (2035) visas vid sidan av diagrammet för varje utbildningsgrupp.

De utbildningar som saknade information om arbetsmarknadsläget på länsnivå vid prognosensstrart, har fått värdet ”Inte aktuellt”. För att bedöma arbetsmarknadsläget för respektive utbildningsgrupp i länet år 2035, ställs utvecklingen av beräknad tillgång mot beräknad efterfrågan i relation till bedömningen i utgångsläget.

Om det till exempel bedömdes vara brist i utgångsläget och om tillgång och efterfrågan utvecklats likvärdigt fram till 2035, är bedömningen att det råder fortsatt brist. För utbildningsgrupper med ”Inte aktuellt” i utgångsläget görs bedömningen 2035 endast genom utveckling av tillgång och efterfrågan.

  • Senast granskad: 22 januari 2024