Arbetsmarknad

Statistik om arbetsmarknadens långsiktiga utveckling i Stockholms län i jämförelse med utvecklingen i ett urval av andra storstadsregioner inom EU.

Sysselsättning

Diagrammet visar sysselsättningsgrad baserat på åldersgrupp, kön, utbildningsnivå och födelseregion.

Befolkningens utbildningsnivå 

Diagrammet visar befolkningens utbildningsnivå, baserad på åldersgrupp, kön, samt som andel av befolkningen med vald utbildningsnivå som den högsta avklarade nivån.

Arbetslöshet

Diagrammet visar arbetslöshet baserat på åldersgrupp och kön, efter utbildningsnivå eller födelseregion.

Unga som varken arbetar eller studerar  

Diagrammet visar statistik kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). UVAS beräknas som "andel av befolkningen i en given åldersgrupp och kön som varken är sysselsatt eller deltar i utbildning eller arbetsmarknadsträning".

Mer om statistiken

Källan för den regionala arbetsmarknadsstatistiken ner till NUTS 2- nivå är EU:s arbetsmarknadsenkät (EU-LFS). Det är en kvartalsvis urvalsundersökning som genomförs med hushåll i alla medlemsstater i EU, Storbritannien, EFTA och kandidatländerna.

Statistiken från EU-LFS kan användas för jämförelser mellan olika regioner inom EU, men kan skilja sig mot motsvarande nationell statistik, eftersom statistikmetoderna skiljer sig. På Eurostats hemsida kan du läsa mer om hur statistiken är framställd.

  • Senast granskad: 30 juni 2023