Kompetensförsörjning

Statistik om matchning per utbildning samt utbildningsflöden för ungdomsgymnasiet, yrkeshögskolan och yrkesexamensprogram på högskolan i Stockholmsregionen. 

Matchning

"Matchad förvärvsgrad" avser andelen med en viss utbildning som arbetar i yrken som stämmer överens med utbildningen, både avseende utbildningsnivå och utbildningsinriktning. I beräkningen ingår inte egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga uppgifter.

För högre jämförbarhet har den vanliga förvärvsgraden justerats på samma sätt som den matchade, och exkluderat egenföretagare, studerande och anställda utan tillräckliga uppgifter.

Utbildningsflöden ungdomsgymnasiet

Diagrammet visar utvecklingen av andelen elever som tar examen inom 3 år per gymnasieprogram i Stockholms län, samt andelen som etablerats i arbete eller studier tre år efter fullföljd gymnasieutbildning per program.

Utbildningsflöden eftergymnasial nivå

Statistiken avser utbildningar som bedrivs inom Stockholms län som ingår i de regionala matchningsindikatorerna. Läs mer om de regionala matchningsindikatorerna på länken nedan.

Diagrammet visar utvecklingen av:

  • Antalet antagna studenter på program inom Yrkeshögskolan
  • Antalet studenter som är nybörjare på yrkesexamensprogram inom högskolan
  • Senast granskad: 1 mars 2024