Region Stockholms arbete med anledning av kriget i Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Region Stockholm genomfört en rad stödinsatser för att hjälpa det krigsdrabbade landet. Här kan du läsa om hur vi arbetar.

Region Stockholms arbete

Regionstyrelsens ordförande har beslutat om bistånd till nödställda i Ukraina. Detta efter att en särskild begäran inkommit via ukrainska hälsoministeriet till Region Stockholm. Den ukrainska myndigheten ser stora behov av medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel.  

Via Ukrainas ambassad i Stockholm har Region Stockholm skickat den efterfrågade utrustningen. Det är anestesiutrustning, hjärtstartare, patientmonitorer, EKG-utrustning, rullstolar, ultraljudsutrustning och ventilatorer. Samtliga akutsjukhus och närsjukvården har bidragit till att på kort tid samla ihop den efterfrågade utrustningen.

Stöd och bidrag

Region Stockholm arbetar ihop med nationella myndigheter kring samordning av hjälpbehov till Ukraina. Det finns särskilda regler för hur regioner kan lämna internationellt bistånd. Vill du som privatperson bidra kan du kontakta hjälporganisationer som ger aktivt stöd till Ukraina. Region Stockholm har inte möjlighet att ta emot material från privatpersoner som vill hjälpa till.

Flyktingar från Ukraina ska få vård som asylsökande

Ukrainska medborgare som har lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Massflyktingar omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. De erbjuds vaccination mot covid-19 på samma villkor som länets övriga invånare och får läkemedel subventionerade.

Läkemedel

Region Stockholm subventionerar läkemedel och hänvisar till apotek för rutinen för subvention av läkemedel för tillståndslösa. Den som skriver ut receptet ska ange att patienten är flykting från Ukraina.

Vaccination mot covid-19

Personer som flytt kriget i Ukraina kan vaccinera sig hos vaccinatörer som kan ta emot personer som inte har svenskt personnummer. I nuläget är det möjligt på vårdcentraler.

Ukrainskt pass gäller som biljett i SL-trafiken

Region Stockholms trafiknämnd har beslutat att ukrainskt pass ska gälla som biljett i kollektivtrafiken. Beslutet gäller omgående och tills annat meddelats. Beslutet är en del i en solidaritetshandling som tas gemensamt av städer, regioner och trafikbolag runtom i Europa. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

Projektmedel och kulturstöd

I fjol avsatte vi projektmedel för insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet att komma in på arbetsmarknaden i Stockholms län.

För att hjälpa barn och vuxna som flytt kriget ger vi också kulturstöd och bidrag till idrottsföreningar som anordnar verksamhet specifikt för ukrainska flyktingar.

Översättning av material 

Det är viktigt att alla kan förstå och ta till sig olika typer av informationsmaterial i samhället. Därför översätter vi informationsbrev och faktablad om hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län till ukrainska, ryska och engelska.

Desinformation och påverkan

Det sprids en hel del felaktig information om kriget. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Tänk på att vara uppmärksam och söka information från trovärdiga källor. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. Det förekommer även skadlig kod som kan spridas vidare i it-miljön. Öppna därför inte bilagor som exempelvis filmer, dokument och länkar från källor som du är tveksam till. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?