Information om Region Stockholms arbete med anledning av kriget i Ukraina

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här samlas information som rör Region Stockholms arbete med anledning av Rysslands invasion i Ukraina.

Region Stockholms arbete

Region Stockholm följer utvecklingen noga för att kunna bistå och vidta nödvändiga åtgärder och arbetar aktivt tillsammans med länets kommuner och med andra myndigheter för att upprätthålla en god och säker verksamhet i och med kriget i Ukraina.

I samband med att Ryssland invaderade Ukraina aktiverades Region Stockholms regionala krisledning, RKL för att identifiera och kartlägga behovet. Idag hanteras arbetet i linjen med att följa utvecklingen och bedöma konsekvenser för regionens verksamheter och ta hand om de flyktingar som kommer från Ukraina. Om situationen ändras finns rutiner att snabbt samla den regionala krisledningen igen.

Hälso- och sjukvård

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Från och med och den 1 april 2022 omfattas massflyktingar från Ukraina av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Detta innebär att:

  • personer som inte har fyllt 18 år och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting, erbjuds fullständig vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn.
  • personer som har fyllt 18 år som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Läs mer om hur du söker vård på 1177.se

Läs mer om vård till flyktingar från Ukraina

Stöd och bidrag

Region Stockholm arbetar ihop med nationella myndigheter kring samordning av hjälpbehov till Ukraina. Det finns särskilda regler för hur regioner kan lämna internationellt bistånd. Vill du som privatperson bidra kan du kontakta hjälporganisationer som ger aktivt stöd till Ukraina. Region Stockholm har inte möjlighet att ta emot material från privatpersoner som vill hjälpa till.

Desinformation och påverkan

Det sprids en hel del felaktig information om kriget i sociala medier. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Tänk på att vara uppmärksam och söka information från trovärdiga källor. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. Det förekommer även skadlig kod som kan spridas vidare i it-miljön. Öppna därför inte bilagor som exempelvis filmer, dokument och länkar från källor som du är tveksam till. 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?