Våra donationer

Med anledning av Rysslands invasion är Ukraina i behov av medicinsk utrustning, förbrukningsartiklar och läkemedel. Region Stockholm har bland annat donerat en blodbuss, en ambulans, sjukvårdsmaterial och läkemedel till det krigsdrabbade Ukraina. 

Efter en särskild begäran från det ukrainska hälsoministeriet beslutade regionstyrelsens ordförande om bistånd till nödställda i Ukraina.

Det här har vi donerat hittills

Ta del av Region Stockholms donationer nedan.

En fullt utrustad blodbuss

Donationen av blodbussen skedde efter en förfrågan från en ukrainsk hjälporganisation. Det finns bara två blodbussar i Ukraina och med donationen blir det möjligt för fler människor i Ukraina att ge blod.  

Fjorton kollektivtrafikbussar

I februari 2022 beslutade trafiknämnden att donera bussar via EU-kommissionen som har lanserat ett projekt för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina. Projektet administreras genom EU:s civilförsvarsmekanism och i Sverige sker detta genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Utrustning och sjukvårdsmateriel

Vi har skickat utrustning till vården i Ukraina vid flera tillfällen. Stödet omfattar till exempel medicinsk utrustning för att genomföra operationer, hjärtstartare, patientmonitorer, EKG-utrustning, röntgenutrustning, utrustning för blodsockermätning, rullstolar, sjukhussängar och britsar, ultraljudsutrustning, utrustning som underlättar andning och en sterilpackningsmaskin. Samtliga akutsjukhus och närsjukvården har bidragit med att samla ihop den efterfrågade utrustningen.  

Tre ambulanser

Vi har donerat tre ambulanser till regionerna Rivne, Mykolajiv  och Ternopil.

Humanitärt skyddsmaterial

Vi har donerat humanitärt skyddsmaterial för civilt ändamål till sjukhus i Charkiv och Mykolyiv. Vi har även skickat desinfektionsmedel och handskar till Ukrainas vårdgivare. 

Två transportbilar för transport av avlidna

Den ena bilen har tidigare använts av ambulanssjukvården och lämnas som bistånd till Ukraina genom en ideell förening. Den andra har donerats av oss och transporterats genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps försorg.  

  • Senast granskad: 20 november 2023

Rekommenderad läsning

  • Landstinghuset med två flaggor, den ena svenska och ukrainska falggan

    Våra insatser

    Vi erbjuder bland annat hälso- och sjukvård och gratis resor i kollektivtrafiken till de som har flytt och nu bor i Stockholms län.