Berättelser om vårt stöd med anledning av kriget i Ukraina

Region Stockholm har gett kulturstöd till insatser för människor på flykt från Ukraina. Vi har också donerat en fullt utrustad blodbuss. Här kan du ta del av några berättelser om vad våra stödinsatser har lett till.

Innehåll