Kriget i Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Region Stockholm genomfört en rad stödinsatser för att hjälpa det krigsdrabbade landet. Det handlar om insatser i Ukraina, men också om att ge vård och stöd till de som flytt och bor i Stockholms län.

Innehåll