Kriskommunikation inom Region Stockholm

Vid störningar eller allvarliga händelser har Region Stockholm ett särskilt ansvar för kommunikationen till länets invånare. I sådana situationer är det viktigt att fakta och information är korrekt, tydlig och snabb.

Vi ansvarar för att samordna kommunikationen med olika samhällsaktörer, exempelvis polis och räddningstjänst. I situationer som påverkar många människor är massmedia en viktig kanal, framför allt Sveriges Radio.

Vid stora olyckor och allvarliga händelser kan vi också använda varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för att varna och informera. Vid större kriser är också vår webbplats en viktig kanal.

Information om kollektivtrafiken

På SL:s webbplats finns reseplanerare, information om störningar, tidtabeller, biljetter och annan information för resenärer.

Mer information om kollektivtrafiken på SL:s webbplats

Du kan även kontakta SL:s kundtjänst som är bemannad dygnet runt på telefon 08 ­– 600 10 00. SL:s kundtjänst är bemannad dygnet runt. De svarar på frågor om trafiken, ger information om aktuella störningar och tips om alternativa resvägar.

Du kan också följa SL i sociala medier:

SL på Facebook

SL på Instagram

SL:s trygghetscentral

Kontakta Trygghetscentralen vid pågående hot, våld, skadegörelse eller annat som gör dig otrygg.

Du kan ringa Trygghetscentralen dygnet runt på telefon 020 – 120 25 25.

Chatta med Trygghetscentralen dygnet runt

Information om hälso- och sjukvården

1177 Vårdguiden ger dig information och rådgivning om sjukvård och vart du bäst vänder dig vid behov av vård.

Du kan ringa telefonrådgivningen dygnet runt på telefon 1177.

Information och rådgivning på 1177 Vårdguidens webbplats

Allmän samhällsinformation om kriser

Krisinformation.se samlar krisinformation från Sveriges myndigheter som riktar sig till allmänheten. Informationen rör inte enbart kriser som pågår eller befaras. Här finns också fakta om ansvarsförhållanden under en kris, vad som bör göras samt information om tidigare kriser och de erfarenheter som dessa har gett.

Mer information på Krisinformation.se

  • Senast granskad: 13 juli 2023