Våra insatser

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Region Stockholm genomfört en rad stödinsatser för att hjälpa det krigsdrabbade landet. Vi erbjuder bland annat hälso- och sjukvård och gratis resor i kollektivtrafiken till de som har flytt. 

Vårt stöd handlar både om insatser till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i Ukraina, men också om att ge vård och stöd till de barn och vuxna som flytt landet och som bor i Stockholms län. Vi planerar och genomför insatser efter officiella förfrågningar från frivilligorganisationer, svenska samverkansmyndigheter, Stockholms läns kommuner, ukrainska ambassaden i Sverige samt efter medarbetares initiativ. Regionala politiska beslut har gjort det möjligt för oss att ge bistånd utöver de nivåer som gällde före kriget.

Vi arbetar ihop med nationella myndigheter kring samordning av hjälpbehov till Ukraina. Det finns särskilda regler för hur regioner kan lämna internationellt bistånd. 

Vård till de som flytt

Vi erbjuder hälso- och sjukvård till personer som har flytt från Ukraina. Detta sker enligt EU:s massflyktsdirektiv och innebär bland annat att barn som har flytt från Ukraina får vård och tandvård i samma omfattning som barn som är folkbokförda i Sverige. Vuxna som har flytt erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning.

Även personer som har drabbats av krigsrelaterade skador får vård på akutsjukhus inom Region Stockholm. Denna vård sker främst på Karolinska Universitetssjukhuset.

Flyktingar som har fått uppehållstillstånd och som bor i Stockholms län erbjuds också hälsoundersökning och vaccin mot exempelvis covid-19 på samma villkor som länets övriga invånare. De kan vaccinera sig hos vaccinatörer som tar emot patienter som inte har svenskt personnummer. I dagsläget är detta möjligt på vårdcentraler.

Personer som har flytt från Ukraina får också subventionerade läkemedel. Den som skriver ut receptet ska då ange att patienten är flykting från Ukraina.

Gratis resor i kollektivtrafiken

Under 2022 beslutade trafiknämnden att ukrainska pass och ID-kort ska räknas som giltiga biljetter i Stockholms kollektivtrafik. Beslutet fattades som en solidaritetshandling gentemot Ukraina och det ukrainska folket. Stockholms kollektivtrafik har tagit samma beslut som städer, regioner och trafikbolag runtom i hela Europa. Syftet är att stödja de människor som flyr från Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

Projektmedel

Under 2022 avsatte vi projektmedel för insatser som underlättar för nyanlända, asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet att komma in på arbetsmarknaden i Stockholms län.

Mottagarcenter i Nynäshamn

Under februari och mars 2022 drev vi ett mottagarcenter i Nynäshamn för dem som kom via färja från Polen. I mars 2022 kom ungefär 400 flyktingar via Nynäshamn dagligen.

Kultur- och idrottsinsatser

För att hjälpa barn och vuxna som flytt kriget ger vi också kulturstöd och bidrag till idrottsföreningar som anordnar verksamhet specifikt för ukrainska flyktingar.

Översättning av material och stöd till medarbetare

Det är viktigt att alla kan förstå och ta till sig olika typer av informationsmaterial i samhället. Därför översätter vi informationsbrev och faktablad om hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län till ukrainska, ryska och engelska.

En annan insats är att vi erbjuder stöd till medarbetare och chefer. Du som är anställd av Region Stockholm och upplever oro och stress på grund av kriget kan få krisstöd om det behövs, både akut och planerat.

Värd för konferens för att stödja Ukrainas utveckling

Vi stöttar Ukriana här och nu, men det krävs mycket stöd för att de som bor i Ukraina och de som flytt ska ges möjlighet att fortsätta arbeta för ett fritt Ukraina. Därför ska vi vara värdar för en konferens som syftar till att bygga för framtiden. Konferensen, som heter The Future of Ukraine summit, äger rum i början av 2024. Syftet är att stödja Ukrainas ekonomiska och demokratiska utveckling både på kort och lång sikt, och att stärka kontaktytor och nätverk med övriga Europa inför ett framtida medlemskap i EU.

  • Senast granskad: 20 november 2023

Rekommenderad läsning

  • En stor vitröd buss som används som blodbuss. Den står parkerad med öppna dörrar.

    Våra donationer

    Vi har bland annat donerat en blodbuss, kollektivtrafikbussar och sjukvårdsmaterial till Ukraina.