Hemberedskap – så kan du förbereda dig för kriser

Alla delar av samhället behöver fungera både i vardag och under en kris. Det finns mycket du kan göra för att vi tillsammans ska få ett starkare totalförsvar. En del av förberedelserna kan gälla din hemmiljö.

Totalförsvaret kallas Sveriges samlade motstånd i händelse av kris eller krig. Utöver det militära försvaret innefattar totalförsvaret alla delar av samhället som behöver fungera både i vardag och kris, exempelvis sjukvård, elförsörjning, mobiltelefoni, transporter av människor och varor samt livsmedelsförsörjning. Oavsett om du arbetar inom någon av dessa sektorer eller inte finns det mycket du kan göra för att bidra till ett starkare totalförsvar.

Hur förbereder jag mig bäst för en kris?

Här har vi samlat nyttig information för dig som vill förbereda dig för en kris. 

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgift är att lära invånare att klara sig i utsatta lägen, till exempel om hur du kan se till att du har vatten, värme och mat ifall det behövs i en nödsituation. De har även förslag på vad en krisberedskapslåda kan innehålla för att du ska kunna klara dig hemma om krisen skulle slå till.

Mer information om hemberedskap på Civilförsvarsförbundets webbplats

Mer information om krisberedskapslåda på Civilförsvarsförbundets webbplats 

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

I broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns information och råd  om hur du kan förbereda dig på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter.

Ladda hem eller beställ broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB:s webbplats

Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Hos Krisinformation.se finns samlad krisinformation. All information på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra aktörer.

Mer information på Krisinformation.se

Bra att veta om skyddsrum

Hur fungerar skyddsrum, hur kan de användas och vad kan man ta med sig till skyddsrummet? Hos MSB finns samlad information om skyddsrum och även en karta som visar var du hittar närmaste skyddsrum.

Information om skyddsrum på MSB:s webbplats

Din roll i totalförsvaret

Mer information om din roll i totalförsvaret.

Krisberedskap och civilt försvar

Hos MSB finns samlad information om vad krisberedskap och civilt försvar innebär för dig som invånare i Sverige. I korthet handlar det om att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och krig.

Information om krisberedskap och civilt försvar på MSB:s webbplats

Vad innebär totalförsvarsplikt?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att vid krigsfara och krig måste alla som bor i Sverige och är mellan 16–70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Information om totalförsvarsplikt på MSB:s webbplats

Försvarsorganisationer – ett sätt att engagera dig

Frivilliga försvarsorganisationer är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Idag är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationer som bedriver verksamhet över hela landet.

Information om frivilliga försvarsorganisationer på Frivilligutbildnings webbplats 

Skydd mot informationspåverkan

Hur skyddar du dig mot informationspåverkan? MSB har tagit fram en webbkurs som ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna identifiera och hantera påverkanstekniker.

Gå webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB:s webbplats

  • Senast granskad: 13 juli 2023