Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. SLSO bedriver hälso- och sjukvård inom följande områden: primärvård, psykiatri, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel. SLSO utövar också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten.

Verksamhet

SLSO har fem verksamhetsområden. Verksamhetsområde psykiatri erbjuder barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, ätstörnings- och beroendevård samt rättspsykiatri. Den stor del av mottagningarna är öppenvårdsmottagningar. för barn- och ungdomar, vuxna och äldre samt specialiserad beroendevård och rättspsykiatri.

Primärvården omfattas av vårdcentraler, husläkarjourer, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, mödrahälsovård, ungdoms-, rehabiliterings-, gynekologiska specialist-, mans-, logopedmottagningar samt Stockholms mottagning för sexuell hälsa.

Verksamhetsområde somatiska specialistvård erbjuder hälso- och sjukvård för alla skeden i livet och där ingår geriatrik, närakuter, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt akademiska specialistcentrum (neurologi, reumatologi, diabetes och övervikt).

Habilitering och hjälpmedel har uppdrag att ge insatser, råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning sam tatt leverera olika typer av hjälpmedel. Följande verksamheter ingår i verksamhetsområdet idag: Hjälpmedel Stockholm, KommSyn, Medicinteknisk apparatur i hemmet, Förbrukningsmaterial i hemmet samt Tolkcentralen.

I samverkan med Karolinska Institutet (KI) bedriver SLSO forskning, utveckling och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik och folkhälsa.

Nämnd

Ledamöter i styrelsen

Sjukvårdsdirektör

Mikael Ohrling är utlånad till annat uppdrag i Region Stockholm under 2022 och under den tiden är Karin Persson tf sjukvårdsdirektör för SLSO.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?