Aktuella arbeten vid Norra Danviksbron

Här beskrivs pågående och kommande arbeten inom renoveringen av Norra Danviksbron som pågår hösten 2023–slutet av 2026. 

För att få aviseringar om förändringar i projektet samt kvälls-/helg-/nattarbeten kan du registrera ditt mobilnummer.

Senaste nytt

 • Vattenblästring påbörjas måndag 15 april
  Rivningarna av Norra Danviksbron är nu i sluttampen. På måndag påbörjar vi vattenblästring vid brostöden på Nackasidan. Detta arbete kommer att pågå i cirka en vecka och väntas orsaka en del buller. När det momentet är färdigt återstår i princip bara städning och återställning av ytan. 
 • Gång- och cykelvägen på Nackasidan öppen igen
  Vägen hålls öppen så länge som renoveringen tillåter. Den kommer att stänga igen som tidigast i mitten av september då återuppbyggnaden av bron sätter igång.  

Arbete i en kulvert under bron under april - maj 

Senare i april kommer arbeten starta i och under tunneln närmast kajen på Stockholmssidan. Gångvägen kommer dock att vara fortsatt öppen för gång och cykel.

Aktuell begränsning i Danvikskanalen

Från 4/12 kan Danviksbron öppnas igen och det är inte längre någon höjdbegränsning i Danvikskanalen. Nästa avlysningsperiod planeras till november 2025.

Bredden i kanalen är begränsad till 17 meter vilket markeras med gula sjömärken.

Registrera dig för SMS-aviseringar vid farledsbegränsningar

Tidplan för rivningen

Augusti

 • Byggbodar etablerats vid kajen på Stockholmssidan av kanalen. 
 • Arbetsområdet stängslas in.

September

 • Det mesta arbetet i september sker på Stockholmssidan av bron. 
 • Måndag den 4 september till den 15 december är brons öppningsfunktion avstängd. Just nu gäller 11,8 meters höjdbegränsning. Senare kommer eventuellt ett skyddsnät att installeras under bron, höjdbegränsningen blir då 10,8 meter. Information skickas ut via sms och här på webben en vecka innan nätet installeras.
  Läs mer om farledsbegrängningarna
 • På Södra Danviksbron kommer ett körfält närmast Norra Danviksbron i perioder stängas av på grund av säkerhetsskäl. Första perioden blir under rivningsentreprenaden 4 september 2023 till och med 15 december 2023.
 • Intill bron vid Fåfängans parkering förbereds marken för att möjliggöra en uppställningsplats där en mobilkran ställs upp. 
 • Under september knackar vi bort den stora motvikten i betong som hänger på bron. Detta moment kommer att bullra en del men beräknas bli klart på ett par dagar. 
 • I september sker de allra flesta arbetena på Stockholmssidan. Mindre rivningsarbeten, såsom borttagning av stolpar, asfalt, räcken, kabelrännor, skyltar och så vidare sker kontinuerligt.

Oktober–november

 • När motvikten är borta river vi den stora stålkonstruktionen som används vid broöppning. Arbetet pågår från slutet av september till oktober. 
 • I oktober anlägger vi en byggväg genom hundrastgården på Nackasidan. Några träd kommer att tas bort i samband med detta. Dessa träd kommer att ersättas när renoveringen är klar och byggvägen tas ur bruk. 
 • När byggvägen tas i bruk stänger hundrastgården Saltsjöqvarn, och förblir stängd åtminstone tills renoveringen är klar cirka 2026.
  Läs mer om ständningen av hundrastgården Saltsjöqvarn
 • Under oktober förbereder vi för momentet då själva broklaffen ska tas bort, den kommer att lyftas ned och forslas bort via vattnet.
 • I slutet av 2023 lyfte vi bort broklaffen under spektakulära former
 • När broklaffen är borttagen påbörjar vi rivningen av betongdelarna av bron, dvs i början och slutet av bron.

December 2023–mars 2024

 • Brofästena i betong rivs, först på Stockholmssidan och sedan på Nackasidan.
 • Under våren är alla rivningsarbeten klara och arbetena på plats pausar i några månader. 
 • Planering av återuppbyggnaden som beräknas starta höst 2024. 

Denna sida uppdateras kontinuerligt, alla datum är preliminära och ungefärliga. 

Broklaff och stål monteras ned
Brons motvikt och stålkonstruktion monterades ned bit för bit

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 7 februari 2024