Begränsningar i Danvikskanalen

Norra Danviksbron som går över Danvikskanalen mellan Stockholm och Nacka totalrenoveras 2023–2026 och kommer periodvis att påverka sjötrafiken i Danvikskanalen mellan Mälaren och Saltsjön. 

Aktuell begränsning i Danvikskanalen

Höjd: Ingen begränsning, broöppning som vanligt. 

Bredd: Ingen begränsning, kanalen öppen som vanligt. 

Planerade avlysningar

Begränsning i farledsbredd

  • Som tidigast i september 2024.

Partiell avlysning - höjdbegränsning 10,8 meter

  • 31 oktober–13 november 2025 (planerat)
  • 1 maj–1 november 2026 (planerat)

Total avlysning – ingen sjötrafik tillåten

  • 14 november–11 december 2025 (planerat)
  • 17–30 april 2026 (planerat)

SMS-avisering vid farledsbegränsningar

Registrera dig för SMS-aviseringar vid farledsbegränsningar

Genom SMS-aviseringarna informerar vi om både planerade och eventuella oplanerade förändringar. Välj alternativet “Farledsbegränsningar Danvikskanalen”.

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från SMS-utskicken. 

Aktuella tider för broöppning finns på Stockholms hamnars webbplats. 

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 7 februari 2024