Saltsjöbanan får nya tåg

För att möta den ökade resandeefterfrågan och samtidigt åtgärda bullerproblematiken som omger de cirka 50 år gamla tågen som rullar idag ska vi öka kapaciteten på banan med inköp av nya moderna tåg. 

De nya tågen som har fått arbetsnamnet X25 kommer innebära en tystare, trevligare och bättre resenärsupplevelse. Även boende nära Saltsjöbanans spår kan vänta sig en tystare tillvaro i vardagen. 

I början av 2020 godkände trafiknämnden i Region Stockholm förslaget om att köpa in, och förbereda Saltsjöbanan för, nya moderna tåg. Slutgiltigt beslut fattades av Regionstyrelsen samma vår.

Tidplan

  • 2023 - 2024: Upphandlingsarbete 
  • Q1 2025: Kontraktstilldelning 
  • 2025 - 2027: Produktion och fordonstester 
  • 2028: Tågen börjar tas i trafik 
  • 2029: Saltsjöbanan börjar gå i 12-minuterstrafik

Upphandlingsarbetet pågår och en leverantör kommer att tilldelas i början av 2025. Först då kommer vi kunna börja informera närmare om tågens utseende och funktion. 

Enligt nuvarande plan ska de nya tågen börja tas i trafik under 2028. De kommer att levereras successivt med ungefär ett tåg i månaden.

Nya tåg och tätare trafik

När banan är återlagd hela vägen in till Slussen igen och tillräckligt många tåg har tagits i bruk kommer vi att öka turtätheten på Saltsjöbanan. Från dagens 20-minuterstrafik ska vi börja köra med 12-minuterstrafik. Detta kan som tidigast ske i början av 2029. 

Ökad tillgänglighet och komfort

För resenärerna kommer de moderna vagnarna bidra till minskad trängsel och ökad tillgänglighet ombord, till exempel om du reser med barnvagn eller har en funktionsvariation. Komfort och ljudbild kommer att förbättras, samt trafikinformation via elektroniska skyltar, är några av nyheterna ombord. De nya vagnarna kommer att bidra till en bättre bullermiljö längs med hela Saltsjöbanan.

Neglinge depå

Saltsjöbanan förbereds för de nya tågen

Parallellt med upphandlingsarbetet och produktionen av de nya tågen så utför vi en rad åtgärder längs Saltsjöbanan för att förbereda den för de nya modernare tågen.

Bland annat ska vi förstärka elkraftkapaciteten längs hela banan, inklusive en högspänningsförstärkning och en ny likriktarstation vid Neglinge depå. 

Läs mer om utbyggnaden av Neglinge depå

För att Neglinge depå, som hanterar Saltsjöbanans alla tåg, ska kunna ta emot de nya fordonen behöver vi bygga om depån. Projektet innefattar en ny verkstadshall med två underhållsplatser, utrymmen för lager, teknik och personal, samt göra anpassningar inne i den befintliga depåbyggnaden.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 7 februari 2024