Kollektivtrafiken i Slussen

Slussen byggs om för att bli en attraktiv mötesplats, minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen och skapa en effektiv knutpunkt för dig som reser kollektivt. Ombyggnaden är nödvändig och påverkar kollektivtrafiken under byggtiden.

Från trafikplats till mötesplats

Slussen håller på att genomgå förvandling från en trafikplats till en mötesplats och attraktiv bytespunkt för dig som åker kollektivt. Samtidigt är ombyggnaden viktig för hela Mälarregionen eftersom själva slussarna byggs om för att minska risken för översvämning. 

Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen.
Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen.

Kollektivtrafiken påverkas av ombyggnaden

Vid Slussen möts bussar, tåg och båtar samt resenärer från Nacka, Värmdö och Stockholms innerstad. Trots att kollektivtrafiken är prioriterad under byggtiden kommer du som resenär att påverkas av omlagda körvägar, längre restider samt ändrade hållplatslägen och gångvägar.

Det är Region Stockholms/SLs uppgift att tillsammans med trafikoperatörer och Stockholms stad ta fram bästa möjliga lösningar för kollektivtrafiken samtidigt som vi inte hindrar ombyggnaden av Slussen.

Nyheter om kollektivtrafiken i Slussen

Svetsarbeten i Slussens tunnelbanestation

Ny entré på Katarinvägen

Foto på bussar som står parkerade vid Slussen.

Ny tillfällig bussterminal

Den nuvarande tillfälliga bussterminalen öppnade i maj 2018 och planen var att bussarna 2023 skulle flytta in i en ny bussterminal i Katarinaberget. Då den nya bussterminalen ännu inte är klar och Stockholms stad behöver komma åt ytan där bussarna idag är så ska den tillfälliga bussterminalen flyttas till ett nytt tillfälligt läge. Om flytten inte sker så påverkas bland annat återläggningen av Saltsjöbanan in till Slussen.

Längre att gå mellan buss och tunnelbana

Bussterminalen kommer att flyttas till Stadsgårdsterminalen och det nya läget för bussterminalen innebär att det blir längre för resenärerna att gå när de ska byta mellan buss och tunnelbana. För avstigande tar bytet 7-9 minuter längre än idag och för påstigande 9-11 minuter längre.

Bussar som påverkas

Idag är det Nacka och Värmdöbussar samt ersättningsbussar för Saltsjöbanan som trafikerar den tillfälliga bussterminalen. Region Stockholm/SL tittar just nu på hur bussarna kommer att påverkas av den nya lösningen och vilka förändringar i busstrafiken som eventuellt behöver göras för att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt efter flytten.

Läs mer om flytten av bussterminal på Stockholms stads webbplats

Saltsjöbanan vänder vid Henriksdal

Saltsjöbanans tåg trafikerar inte Slussen under ombyggnaden eftersom ändstationen har rivits. Tågtrafiken ersätts därför av bussar på sträckan Henriksdal-Slussen. År 2027 planeras Saltsjöbanans tåg att trafikera Slussen igen.

Läs mer om Saltsjöbanan här 

Läs mer om den nya knutpunkten i Slussen här

Läs mer om den nya bussterminalen i Katarinaberget här

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 5 februari 2024