Svetsarbeten i Slussen

Region Stockholm/SL bygger om entrén till Slussens tunnelbanestation för att passa framtidens resande. Just nu pågår svetsarbeten för de nya hissarna. 

I den entré till Slussens tunnelbanestation som stängde i januari pågår en ombyggnation för att kunna möta de ändrade resenärsflöden som uppstår då bussterminalen i Katarinaberget öppnar.

Två hissar blir fyra

Tidigare har det funnits en hiss från vardera plattform upp till markplan, efter ombyggnationen kommer det att finnas dubbelt så många hissar. För att få plats med hissarna har trapporna rivits och nya trappor kommer att byggas en bit ifrån det tidigare läget.

Svetsarbeten under sommaren

Just nu svetsar vi stål för de nya hissarna och arbetet sker innanför väggarna på plattformen. Vi gör vad vi kan för att minska störningar från arbetet men det finns risk för röklukt ut i resenärsmiljön.

Arbete sker dagtid

I första hand så sker svetsningen mellan klockan 9-16 på vardagar. Vid enstaka tillfällen kan arbete utanför dessa tider förekomma. 

Läs mer om ombyggnationen här

Fler nyheter