Bussterminal Barkarby

I Barkarby utvecklar Region Stockholm/SL, Trafikverket och Järfälla kommun en ny knutpunkt som länkar samman Stockholm och Mälardalen. 2027 kan du här enkelt byta mellan tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg. 

Vi planerar för att bygga en ny bussterminal som är 6000 kvadratmeter stor, med en inomhusyta om 200 kvm som innehåller bussvänthall, rastlokal för bussförarna och anslutande kommersiella lokaler.

Bild/skiss på den nya vänthallen i bussterminal BarkarbyBild/skiss på vänthallen i den nya bussterminalen. Bild: Ahnborg Arkitekter.

I takt med att Stockholmsområdet växer ökar behovet av en attraktiv kollektivtrafik. Bussterminalen är ett transportslag av fler som bidrar till nya knutpunkt Barkarby.

Bild/skiss på nya Barkarby bussterminalBild/skiss på nya Barkarby bussterminal. Bild: Ahnborg Arkitekter.

Aktuellt i projektet just nu

Just nu pågår planeringsarbete inför byggstart. Planerad byggstart är 2025, och arbetet beräknas pågå till 2026.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 25 januari 2024