Ny bussterminal i Katarinaberget

Den nya bussterminalen anläggs i Katarinaberget och är utformad som en väderskyddad dockningsterminal. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Här berättar vi mer om bussterminalen i Katarinaberget

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. Den kommande bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen.

Separat vänthall för resenärer

Den nya bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med dagens terminal där resenärerna korsar bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen.

Bussterminal ankomstplatser

Terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser. Vid sidan av det kommer det att finnas ett område där upp till 20 bussar kan stå uppställda mellan turerna, så kallade reglerplatser.

Flera entréer och smidiga anslutningar

Bussarna kör in till och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden med tunnelmynningen i nivå med Fotografiska. Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas.

Som resenär når du bussterminalen på flera sätt:

  • Katarinavägen: Här finns huvudentrén till bussterminalen. Via en inomhusanslutning når du även Saltsjöbanan och tunnelbanan.
  • Stadsgårdskajen: Det är totalt tre entréer på kajplan, en där den nedre entrén till tunnelbanan finns idag, en entré från Saltsjöbanans station samt en mittemot Birkaterminalen (Lokatten).
  • Götgatan: Du kan ansluta till bussterminalen från tunnelbanans entré på Götgatan/Hökens gata.

Bussterminalens huvudentré på Katarinavägen.

Du går mellan bussterminalen och tunnelbanan i anslutningsgångar som är rymliga, väderskyddade och erbjuder en resenärsmiljö utan den trängsel som präglar Slussen idag.

Ytan mellan T-bana buss och Saltsjöbanan

Nackabussar får egen terminal vid Nacka centrum

Den nya terminalen tar höjd för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö fram till 2050. Den ska främst användas av Värmdöbussarna i och med att tunnelbanan byggs ut till Nacka. När den nya tunnelbanan öppnar för trafik kommer en ny bussterminal vid Nacka centrum att hantera de flesta Nackabussarna.

Tunnelbanans utbyggnad, blå linje till Nacka

Resenärer från Värmdö kan välja att ansluta till tunnelbanans Blå linje vid Nacka centrum eller fortsätta in till Slussen och byta till tunnelbanans Gröna eller Röda linje.

Eftersom Värmdöbussarna kör på motorvägen och är prioriterade kommer en anslutning via Slussens tunnelbana att ge kortare restider än vid byte till tunnelbana i Nacka. Även de Nackabussar som trafikerar väster om Sickla (Henriksdal, Saltsjökvarn, Finnboda med fler) ska kunna angöra bussterminalen i Slussen.

Med flera resealternativ och möjligheten att sprida resandet ökar vi flexibiliteten och minskar sårbarheten i kollektivtrafiken.

Samarbete mellan Region Stockholm, Stockholms stad och staten

Stockholms stad bygger den nya bussterminalen i Katarinaberget, SL kommer att äga och ansvara för driften när den är klar. Både Stockholms stad, Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm och staten är med och finansierar bussterminalen.

Detaljplanen för bussterminalen vann laga kraft i maj 2018. 

Läs mer om projektet på Stockholms stads projektsida

Kort fakta om bussterminalen

  • Terminalen byggs i Katarinaberget intill Slussen.
  • Separat vänthall för resenärer
  • 6 ankomstplatser (där två ytterligare hållplatser kan användas som ankomstplatser)
  • 17 avgångshållplatser
  • 17 reglerplatser (vid reglerplatser kan bussarna vänta mellan turerna)
  • Huvudentré på Katarinavägen, anslutning från tunnelbanans entré på Götgatan samt ytterligare tre ingångar på Stadsgårdsleden.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 6 februari 2024