Bytespunkt Slussen

Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafiken. Region Stockholm ser till att nya Slussen blir en effektiv knutpunkt i kollektivtrafiken. Detta gör vi i samverkan med Stockholms stad.

Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen.
Bussar på Katarinavägen vid nya Slussen

Bussterminal i Katarinaberget planeras att öppna 2025

Värmdöbussar och ett fåtal Nackabussar får en bussterminal i Katarinaberget. Den nya bussterminalen i Katarinaberget planeras öppna 2025 och kan ta emot bussarna från Nacka och Värmdö. Den tillfälliga bussterminalen rivs därefter och Saltsjöbanans dubbelspår in till Slussen kan börja läggas. 

Läs mer om bussterminalen i Katarinaberget

Saltsjöbanan åter in till Slussen år 2027

År 2027 trafikerar Saltsjöbanan Slussen igen med en station nära det tidigare läget. Saltsjöbanan har då även genomgått en rejäl teknisk upprustning, fått ett nytt signalsäkerhetssystem och mötesspår som gör det möjligt att ha 12 minuters trafik. Från Saltsjöbanans slutstation vid Slussen byter du smidigt till tunnelbanan och bussar.

Infartstunnel till bussterminal
Saltsjöbanans spår läggs över bussterminalens infart

Ny terminal för Djurgårdsfärjan 

En ny permanent terminal för Djurgårdsfärjan planeras öppna 2027 när kajen och slussarna har byggts om. Den nya terminalen hamnar närmare Slussen i närheten av det ursprungliga läget. Just nu pågår arbete med att ta fram bygghandlingar. 

Pendelbåt som navigerar genom Stockholms innerstads vatten. Det är vinter och kyligt. Himmeln är lätt rosa.

Upprustning av tunnelbanan

Slussens tunnelbanestation rustas upp med renovering av entréer och nya anslutningar till den nya bussterminalen och Saltsjöbanans anläggning. Nya gångstråk kommer att byggas mellan tunnelbanan, Saltsjöbanan och den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Illustration över Slussens nya biljetthall.
Illustration över Slussens nya biljetthall.
  1. Ny in- och utgång byggs på Katarinavägen. Den leder till tunnelbanan åt höger och senare även till vänster mot den nya bussterminalen i Katarinaberget.   
  2. Ny spärrlinje byggs.
  3. Nya lokaler byggs. Tidigare låg här personalutrymmen. 
  4. De södra trapporna som ansluter till tunnelbanan.
  5. De norra trapporna som ansluter till tunnelbanan. Dessa trappor kommer behöva flyttas en bit norrut för att göra plats åt fyra nya hissar som ersätter de tidigare två. Eftersom hissarna stängs av under denna period hänvisas de i behov av hiss till den tillfälliga norra entrén på Ryssgården. 

För att arbetet ska ske effektivt och påverka ditt resande så lite som möjligt samordnas anpassningen av tunnelbanan med ombyggnationen av Slussen. Arbetena med den nya biljetthallen beräknas att vara klara vid årsskiftet 2024/2025.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 5 februari 2024