Ny bussdepå i Enlunda

Enlunda bussdepå ska ersätta depån i Ekerö Centrum och den tillfälliga uppställningsplatsen på Bryggarvägen. Den nya 37 000 kvadratmeter stora bussdepån  ska rymma cirka 80 bussar samt verkstad, tvätthall, tankningsmöjligheter och administration.

Vi planerar för att bygga en ny bussdepå för cirka 80 bussar i Enlunda på Färingsö inom Ekerö kommun.

I takt med att Stockholm växer ökar behovet av en fungerande kollektivtrafik. Region Stockholm/SL har sedan ett antal år tillbaka påbörjat arbetet med att bygga nya bussdepåer med fokus på klimatsmarta lösningar och hållbarhet.

Hur kommer du att påverkas

När bygget startar kan närliggande verksamheter, trafikanter och närboende märka av våra arbeten. Håll koll på hemsidan för att få uppdaterad information om projektets framdrift.

Aktuellt i projektet just nu

 Vi planerar att börja bygga hösten/vintern 2024 och byggtiden är två och ett halvt år.

Kontakt

SL:s kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
SL:s kundtjänst på deras webbplats

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
Maila trafikförvaltningens presstjänst

  • Senast granskad: 29 januari 2024