Förändringar i busstrafiken vid flytt av den tillfälliga bussterminalen i Slussen

Den nya tillfälliga bussterminalen i Slussen planeras att tas i drift vid tidtabellsskiftet den 19 augusti. De flesta bussarna från Nacka och Värmdö kommer att trafikera Slussen även efter flytten, men några linjer får nya målpunkter.

När den nuvarande tillfälliga bussterminalen i Slussen öppnade 2018 så skulle den användas fram till 2023 då bussarna skulle flytta in i Katarinaberget. Då bussterminalen i berget är försenad behöver busstrafiken flyttas till ett nytt, tillfälligt läge. Detta för att inte försena Slussenprojektet och återläggningen av Saltsjöbanan ytterligare. Region Stockholm/SL och Stockholms stad har därför enats om att flytta den tillfälliga bussterminalen.

Ny tillfällig bussterminal vid Stadsgårdsterminalen

Bussterminalen kommer att ligga på land, mellan Stadsgårdsleden och vattnet. Avstigning sker vid Stadsgårdsterminalen och där kommer det även att finnas en vänthall. Påstigning sker på området mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska.

Bussarna vänder på en ponton på vattnet

Vid Stadsgården finns en ponton där bussarna vänder efter det att de har släppt av resenärerna. Inga resenärer kommer att vara på pontonerna. Där kommer endast de så kallade reglerplatserna att finnas.

Längre att gå

För den som ska byta mellan buss och tunnelbanan blir det längre att gå. Från avgångsplatserna till tunnelbanan tar det cirka 79 minuter. Du följer kajen och behöver inte korsa Stadsgårdsleden. Till påstigningsplatserna tar det cirka 911 minuter att gå från tunnelbanan, beroende på vilken buss du ska resa med. Information om hållplatslägen för bussarna kommer under sommaren.

Läs mer om den nya tillfälliga bussterminalen på Stockholms stads webbplats

Svår trafiksituation

I maxtimmen på morgonen är det 180 bussar som trafikerar Slussenterminalen och trafiksituationen på Stadsgårdsleden gör att SL behöver dra om några busslinjer för att det inte ska bli stopp i trafiken i rusningstid.

Trafikförändringar

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Trafiklösning för Nacka- och Värmdöbussarna från den 19 augusti

 • Linje 423, 442X, 446 och 449
  För att säkerställa framkomlighet för ersättningstrafiken till Katarinavägen/Glasbruksgatan behöver linje 423, 442X, 446 och 449 som idag trafikera längs Folkungagatan vidare till Medborgarplatsen och Skanstull ändras.
 • Linje 423 och 449
  Linje 423 och 449 dras om till hållplats Glasbruksgatan på Katarinavägen. Resenärer hänvisas till tunnelbanan vid Slussen för vidare resa till Medborgarplatsen och Skanstull.
 • Linje 442X och 446
  Linje 442X och 446 dras om till Sickla udde. Resenärer hänvisas till att byta buss vid Nacka trafikplats för vidare resa till hållplats Glasbruksgatan på Katarinavägen. I och med denna förändring ska på- och avstigning vara tillåtet på dessa linjer i båda riktningarna vid Nacka trafikplats.

Förändringar för linje 71

Linje 71

Linje 71 går endast till Henriksdalsviadukten. Där kan resenärerna byta till övrig trafik mot Stadsgårdsterminalen eller hållplats Glasbruksgatan på Katarinavägen. 

Ny linje 71T

För att säkerställa tillgång till tunnelbaneentréer för de som har svårt att gå kommer den nya linjen 71T att trafikera sträckan Henriksdal – Slussen (via Katarinavägen) – Medborgarplatsen (via Söderledstunneln) – Henriksdalsviadukten (via Folkungagatan). Bussen går var 15:e minut och kommer stanna endast vid följande hållplatser: Henriksdal, Londonviadukten, Slussbrogatan, Medborgarplatsen, Londonviadukten, Henriksdalsviadukten. Resenärerna som är i behov av denna linje föreslås att byta mellan linje 71T och övrig Nacka-Värmdö trafik vid Londonviadukten.

Ersättningstrafiken för Saltsjöbanan

Ersättningstrafiken för Saltsjöbanan flyttas och får två olika målpunkter: Glasbruksgatan vid Katarinavägen och Nacka gymnasium. Trafikupplägget blir såhär:

 • Linje 25M
  Linjen får en ny start- och sluthållplats, Glasbruksgatan, på Katarinavägen i stället för Slussen. Linjen går SaltsjöbadenFisksätraNacka trafikplatsGlasbruksgatan med förstärkningsavgångar FisksätraGlasbruksgatan i rusningsriktning.
 • Linje 25F
  Linjen får en ny start- och sluthållplats Nacka gymnasium i stället för Slussen. Linjen går Fisksätra–SaltsjöDuvnas–Nacka gymnasium via Värmdövägen. Resenärer som ska till Henriksdal och vidare till Slussen hänvisas till övrig trafik vid hållplats Nacka forum.
 • Linje 26M
  Linjen får en ny start- och sluthållplats, Glasbruksgatan, på Katarinavägen i stället för Slussen. Linjen trafikerar SolsidanFisksätraNacka trafikplatsGlasbruksgatan med förstärkningsavgångar FisksätraGlasbruksgatan i rusningsriktning.
 • Linje 26C
  Linje 26C behåller dagens upplägg med morgonturer på vardagar från Solsidan till Cityterminalen.

Pendelbåtar

Tre pendelbåtlinjer kan utgöra komplement till busstrafiken för resande från Nacka och Värmdö.

 • Linje 80
  Pendelbåtlinje 80 förstärks med fler turer. Linjen trafikerar bland annat bryggorna Nybroplan, Allmänna gränd, Saltsjöqvarn, Finnboda hamn, Kvarnholmen, Blockhusudden, Nacka strand.
 • Linje 83
  Pendelbåtlinje 83 trafikerar Hasseludden, Telegrafberget, Nacka strand, Kvarnholmen, Slussen och Strömkajen.
 • Linje 84
  Den nyinrättade pendelbåtlinje 84 går från Ålstäket i Värmdö till Strömkajen, via Norra Lagnö, Koviksudde, Riset och Slussen.

Innerstadstrafiken

För innerstadstrafiken innebär Slussenprojektet inte någon nämnvärd påverkan. Men sedan tidigare har trafiknämnden fattat beslut om trafikförändringar i innerstaden som innebär att vissa linjer får förändrat utbud och/eller förändrat linjesträckning. Dessa förändringar planeras träda i kraft den 19 augusti.

Fler nyheter