Arbeten på Slussens tunnelbanestation

Från den 17 juni och resten av sommaren kommer Region Stockholm/SL att arbeta kvällar och nätter på Slussens tunnelbanestation. Arbetet är en del av ombyggnationen av tunnelbaneentrén. 

Vattenbilning kvällar och nätter

Arbetet sker i det avstängda området på tunnelbanestationen och ovanför den trappan som går mellan mitten på plattformen för norrgående tåg och gatuplan. Då vi kommer att vattenbila så utförs arbetet framför allt på kvällar och nätter eftersom det inte finns tillräckligt mycket plats då andra arbeten pågår. Vid enstaka tillfällen kan vattenbilningen ske dagtid.

Störningar när vi arbetar

Vid tidigare arbeten har ljudet från vattenbilningen underskridit riktvärden för buller. Det kan läcka ut vatten genom bjälklag och fogar, allt eftersom sådant läckage upptäcks så kommer det att tätas.  Vid vattenbilning bildas även vattenånga som kan komma ut från den stängda biljetthallen vid Ryssgården/södermalmstorg och uppfattas som rök. Arbetet kommer inte att påverka trafiken. 

SL Kundtjänst

Den som upplever störningar från arbetet eller har frågor kan kontakta SL Kundtjänst på telefon 08-600 10 00. De har öppet dygnet runt. 

De här arbetena är en del av ombyggnationen av Slussen. Här kan du läsa mer om hur kollektivtrafiken påverkas.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter