Sjuksköterska

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Gustav - sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildning

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket sjuksköterska. Du läser teori och har långa perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Som färdig sjuksköterska finns det många möjligheter. Du kan till exempel arbeta på sjukhus, inom primärvården eller på en mottagning. Arbetet kan bland mycket annat bestå av ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver.

Möjligheter

Inom vissa områden, till exempel anestesi, sjukvård och intensivvård, arbetar du med avancerad teknisk utrustning. För en sjuksköterska finns det många områden att specialisera sig inom för att bli specialistsjuksköterska. Till exempel operationssjukvård, intensivvård, ögonsjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?