Tandläkares specialiseringsutbildning

För tandläkare finns möjlighet att göra specialiseringstjänstgöring, ST, vilken leder till specialistkompetens inom ett ämnesområde. 

Områdena står beskrivna här:

Specialisttandvård - för vårdgivare

Kompetens, utveckling och karriär

Som specialisttandläkare har du möjlighet att arbeta inom specialisttandvården på fler platser i länet och på Eastmaninstitutet finns Folktandvården Stockholm samtliga specialiteter samlade i samma hus.

  • Senast granskad: 30 januari 2024