Vårdutbildad utomlands

Här finns vägledning om vad du kan göra för att få legitimation och jobb i Sverige. Det finns även information om vilket stöd Region Stockholm kan ge arbetsgivare som erbjuder praktik- och tjänstgöringsplatser.  

Innehåll

  • Kvinnlig vårdmedarbetare sitter vid ett skrivbord och tittar på en patient som syns i förgrunden

    För dig som är utbildad utomlands

    Vägar till jobb för dig som har hälso- och sjukvårdsutbildning från ett annat land än Sverige inom ett yrke som kräver legitimation.
  • Två vårdmedarbetare tittar på en dataskärm tillsammans

    För dig som är arbetsgivare

    Region Stockholm erbjuder ekonomisk ersättning till verksamheter som bidrar med praktisk tjänstgöring för vårdpersonal som är utbildad utomlands.