Maria – läkare

Träffa Maria som är läkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Läkarprogrammet är sex år på högskola där du varvar teori med praktik på kliniker, sjukhus och vårdcentraler. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Därefter gör du bastjänstgöring (BT) och specialiseringstjänstgöring (ST) i minst fem år och riktar in dig på en specialitet. Den totala studietiden till specialistläkare är ganska lång, men du jobbar under en stor del av tiden. 

Som läkarutbildad finns det många möjligheter. Det finns en mängd olika områden du kan specialisera dig på och forska inom. Du kan välja en bred kompetens som allmänläkare inom primärvård eller kanske en smalare inriktning vid ett sjukhus. Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan även ägna tid åt forskning och låta den bli en del av ditt yrkesutövande. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper.

  • Senast granskad: 31 januari 2024