Sheri – undersköterska

Träffa Sheri som är undersköterska på Norrvikens vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Undersköterska är idag en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet från gymnasiet, komvux eller folkhögskola för att kunna ansöka om bevis hos Socialstyrelsen för att få använda titeln. I utbildningen får du lära dig hur vi människor fungerar vid hälsa och ohälsa ur ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och existentiellt. Du får också lära dig om tekniken i vården och inte minst hur du bemöter människor som behöver vård.

Som undersköterska kan du bland annat jobba på vårdcentral, sjukhus, äldreboenden, mottagningar och specialistavdelningar. På sjukhus arbetar undersköterskor med omsorg och stöd till patienten samt assisterar vid undersökningar och behandlingar och tar enklare kontroller. Du kan också vara ansvarig för material och förråd på avdelningen.

  • Senast granskad: 31 januari 2024