Jojje – ambulanssjukvårdare

Träffa Jojje som är ambulanssjukvårdare på Ambulanssjukvården i Storstockholm AB.

Utbildning

För att jobba som ambulanssjukvårdare måste du vara undersköterska, det vill säga gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Sedan går du en vidareutbildning på ett år i ambulanssjukvård via Yrkeshögskolan. Du behöver även ha körkort.

Möjligheter

Ingen dag är den andra lik för en ambulanssjukvårdare. Du möter skadade eller sjuka människor i olika åldrar där du ibland är skillnaden mellan liv och död. Men de flesta transporter är inte akuta och du har många varierande arbetsuppgifter. 

Man jobbar alltid i par, turas om att köra och i varje ambulans måste det finnas en sjuksköterska med specialistutbildning. Du hjälper sjuksköterskan med att vårda patienten, lägger till exempel bandage, kontrollerar andning, puls och blodtryck, använder EKG-utrustning och sätter i vissa fall dropp. Du sköter även kontakten med polis och sjukhus och annan räddningspersonal.

Dagens ambulanser innehåller också allt mer avancerad teknik som du tar hand om. Som ambulanssjukvårdare ska du vara lugn och stabil, ha god fysik och god körvana, kunna samarbeta och möta patienter på ett bra sätt.

  • Senast granskad: 10 november 2023