Tayla – röntgensjuksköterska

Träffa Tayla som är röntgensjuksköterska på Tiohundra.

Röntgensjuksköterskeprogrammet  är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket röntgensjuksköterska. Du läser teori varvat med flera perioder verksamhetsförlagd utbildning.

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att man jobbar med både människor och teknik. Undersökningar med tekniskt avancerad bildgivande apparatur kombineras med under sökningsspecifik omvårdnad av patienterna. Som färdig röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenklinik där du till exempel kan utföra självständigt arbete med bland annat konventionell röntgen, datortomografi, magnetkamera och ultraljud. 

Arbetet kan också innefatta undersökningar på intervention, det vill säga i operationsmiljö där man både diagnostiserar och behandlar patienter. Du är med och skapar kvalitet i vården och industrin genom samarbete med andra professioner såsom röntgenläkare, sjukhusfysiker och medicinteknik.

  • Senast granskad: 31 januari 2024