Anna – medicinsk sekreterare

Träffa Anna som är medicinsk sekreterare på Södersjukhuset.

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskolorna benämner utbildningen lite olika, till exempel sekreterare inom hälso- och sjukvård, medicinsk dokumentation eller vårdadministration. 

Som medicinsk sekreterare fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd i verksamheten och arbetar främst med medicinsk dokumentation, men även journalskrivning, service och bemötande samt dokumentation och receptionsarbete. Det blir allt mer teknik i yrket, till exempel digital diktering och datoriserade journalsystem. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna.

  • Senast granskad: 31 januari 2024