Daniela – arbetsterapeut

Träffa Daniela som är arbetsterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetsterapeutprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket arbetsterapeut. Huvudområdet är arbetsterapi, dessutom ingår humanbiologi, medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Praktik ingår som en viktig del av utbildningen. Under studierna får du prova dina kunskaper praktiskt och lära känna de arbetsfält där arbetsterapeuter jobbar.

Som arbetsterapeut arbetar du med att förebygga, förbättra och kompensera personers nedsatta aktivitetsförmåga. Du får träna människor som på grund av olycka, sjukdom eller medfött handikapp har svårt att eller riskerar att få svårt att klara sitt dagliga liv. Dina insatser hjälper dem att  få ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Du jobbar med att träna patienten, ofta i team med andra yrkesgrupper.

  • Senast granskad: 31 januari 2024