Erik – sjuksköterska

Träffa Erik som är sjuksköterska på Södertälje Sjukhus.

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket sjuksköterska. Du läser teori och har långa perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Som färdig sjuksköterska finns det många möjligheter. Du kan till exempel arbeta på sjukhus, inom primärvården, annan närsjukvård eller på en mottagning. Arbetet kan bland mycket annat bestå av ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda, arbetsledning och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper och det finns möjlighet till forskning.

Inom vissa områden, till exempel anestesi, sjukvård och intensivvård, arbetar du med avancerad teknisk utrustning. För en sjuksköterska finns det många områden att specialisera sig inom för att bli specialistsjuksköterska. Till exempel operationssjukvård, intensivvård, ögonsjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Specialistsjuksköterskeutbildningarna är oftast ett år. Distriktssköterskeutbildningen är något längre.

  • Senast granskad: 31 januari 2024