Verksamhetsintegrerat lärande inom vården

All regionfinansierad vård i Region Stockholm bidrar med utbildningsplatser för studerande. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, kan till exempel vara verksamhetsförlagd utbildning, studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier.

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, ingår i utbildningarna för alla kategorier av vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer i gymnasiet, yrkeshögskolan och vid högskola/universitet. Det ingår också i AT- och ST-utbildning för läkare och legitimationsgrundande praktik för psykologer, kiropraktorer och naprapater liksom för utlandsutbildad personal. Alla medarbetare på arbetsplatserna utgör en del av de studerandes kliniska lärandemiljö. För att säkra kvalitén av lärandet krävs pedagogisk kompetens via olika handledarutbildningar.

Mer information om utbildningsuppdraget finns i utbildningsdirektivet under rubriken Bilagor. 

Information om olika delar av VIL

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, inom högskola

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom gymnasium och vuxenutbildning

Lärande i arbete, LIA, inom yrkeshögskola

Pedagogisk kompetensutveckling

Kliniskt placeringsprogram, KliPP

Övergripande information för alla delar av VIL

Ersättningar och faktureringar 

Rekommenderad handledarutbildning för medarbetare i Region Stockholms vårdverksamheter.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Information till studerande om kränkande särbehandling och trakasserier

Bilagor

Utbildningsdirektiv 2024

Region Stockholms utbildningsbokslut 2022

Kontakta Susanne Kalén, utbildningsstrateg, vid övergripande frågor om VIL

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Kati Liljebäck, utbildningsstrateg, övergripande frågor om APL och LIA

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.