Zelal – kurator

Träffa Zelal som är kurator på Habiliteringscenter Järva, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Socionomprogrammet på tre och  ett halvt år leder till socionomexamen. För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator krävs att man därefter går en vidareutbildning på ett år. 

Som socionom och/eller hälso- och sjukvårdskurator möter du alla typer av människor i olika, ofta svåra, perioder av livet. Du hjälper dem till förändring med kunskaper om både människa och sociala strukturer. Inom vården kan du till exempel jobba som kurator på ett sjukhus, inom äldreomsorgen eller med insatser till personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär också ansvar för att förebygga sociala problem, till exempel kring alkohol och narkotika. Det kräver ett nära samarbete med polis, myndigheter eller organisationer. 

  • Senast granskad: 31 januari 2024