Shakir – biomedicinsk analytiker

Träffa Shakir som är biomedicinsk analytiker på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket biomedicinsk analytiker. Utbildningen är en blandning av medicin, teknik och naturvetenskap. Som biomedicinsk analytiker är dina expertområden alla de laboratoriemetoder och fysiologiska undersökningsmetoder som kan användas för att analysera kroppslig funktion.

Som biomedicinsk analytiker arbetar du på sjukhus, i läkemedelsindustrin eller i laboratorier. Du kan till exempel arbeta inom laboratoriemedicin med prover och analyser eller inom klinisk fysiologi där du utför undersökningar på patienter med hjälp av medicinsk utrustning. Du kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården eller inom läkemedelsindustrin. Den snabba tekniska utvecklingen och ny medicinsk forskning gör att nya metoder ständigt utvecklas. Detta innebär att du som biomedicinsk analytiker kan se fram emot ett dynamiskt och spännande yrke i ständig utveckling. Du är med och skapar kvalitet i vården och industrin genom samarbete med andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor och kemister.

  • Senast granskad: 31 januari 2024