Läkares AT, BT och ST samt psykologers praktiska tjänstgöring, PTP

Här hittar du information om bland annat upplägg, innehåll, ansökningsrutiner och kontaktpersoner.

En större reform av läkarnas utbildningssystem pågår sedan den 1 juli 2021. Det innebär att läkarutbildningen har förlängts och blivit legitimationsgrundande och att specialiseringstjänstgöringen, ST, nu inkluderar bastjänstgöring, BT. På sikt kommer allmäntjänstgöringen, AT, att fasas ut.

Utbildningsdirektiv 2024

Kontakta utbildningsstrateg Thomas Wiberg Parker

Fyll i detta formulär för att kontakta Thomas Wiberg Parker, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltninten

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta utbildningsstrateg Anna-Clara Olsson

Använd detta formulär för att kontakta Anna-Clara Olsson, utbildningsstrateg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Innehåll