Våra förmåner

Som anställd i Region Stockholm har du ett betydelsefullt jobb där du kan göra skillnad för många människor. För oss är det viktigt med balans i vardagen och att du mår bra. Därför erbjuder vi bland annat flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. 

Flexibel arbetstid

De flesta av våra verksamheter erbjuder möjlighet till flexibla arbetstider.

Friskvårdsbidrag

Vi vill inspirera våra anställda till att röra på sig. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla medarbetare som har månadslön. Friskvårdsbidraget är på 5000 kronor per år.

Utöver friskvårdbidraget har flera av våra arbetsplatser också en friskvårdstimme i veckan samt egna träningslokaler. 

Företagshälsovård

Som medarbetare hos oss har du tillgång till företagshälsovård. Om du har besvär som är relaterade till arbetet kan du själv ta kontakt med företagshälsovården för rådgivning och bedömning.

Förstärkt föräldrapenning

Du som har varit anställd hos oss i minst 180 dagar när du tar ut din föräldraledighet får ett föräldrapenningstillägg. Detta motsvarar tio procent av lönebortfallet och gäller utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan. Tillägget betalas ut under 180 dagar fram till att barnet är två år.

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom föräldralön från oss. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.

Tillsammans motsvarar föräldrapenning, föräldrapenningstillägg och föräldralön ungefär 90 procent av din lön.

Hedersbelöningar

Du som har arbetat minst 30 år i Region Stockholm får en hedersbelöning. Alla hedersbelönade får en gåva och bjuds även in till en festlig middag. Du får bjuda med en vän. 

Kollektivavtalade försäkringar

Som anställd hos oss omfattas du av olika kollektivavtalade försäkringar. Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Kostnadsfri öppen sjukvård

Vi erbjuder medarbetare kostnadsfri sjukvård inom den öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet. Ersättningen är skattepliktig.

Löneväxling för pensionssparande

Vi erbjuder frivilliga pensionsavsättningar via löneväxling till dig som är tillsvidareanställd, eller har en tidsbegränsad anställning på minst sex månader.  

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din lön före skatt, för att i stället placera pengarna i en pensionsförsäkring. Eftersom arbetsgivarens avgifter till staten är lägre för pensionspremier än för lön, får du som löneväxlar sju procent extra i avsättning på ditt löneväxlingsbelopp. Du kan löneväxla max 20 procent av din lön.

Möjlighet till distansarbete

Ofta behöver du vara på plats för att kunna jobba hos oss. Men den stora utvecklingen av digitala arbetssätt har gjort att möjligheten till distansarbete nu finns för fler medarbetare. Det är verksamhetens behov som styr möjligheten till att arbeta på distans.

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund, RSIF, erbjuder en mängd olika aktiviteter inom hälsa och friluftsliv. Vår- och höstvandring, simskola, skärgårdsutflykt, söndagspromenader och kurser i löpteknik är bara några av dem.

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbunds webbsida (öppnas i nytt fönster)

Semester

Som anställd hos oss får du minst 25 semesterdagar. Från det år du fyller 40 år får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar. Semesteråret börjar 1 januari vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den. För varje semesterdag får du även ett semesterdagstillägg.

Särskilt arbetstidsavtal

Region Stockholm har tecknat ett lokalt kollektivavtal för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Det berör dem som arbetar inom Region Stockholms dygnet runt-verksamhet, inom Vårdförbundets kollektivavtalsområde. Avtalet ger en möjlighet till arbetstidsförkortning när ordinarie arbetstid förläggs till mer natt och fler helger.

Det lokala kollektivavtalet är ett komplement till det centrala kollektivavtalet. Det centrala kollektivavtalet innebär att medarbetare som arbetar i verksamhet som drivs årets alla dagar har ett veckoarbetstidsmått på 38 timmar och 15 minuter, om medarbetaren arbetar minst 20 procent natt är veckoarbetstidsmåttet 36 timmar och 20 minuter och för medarbetare som arbetar minst 30 procent natt är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Nedanstående arbetstidsförkortning minskas således med hänsyn till det centrala avtalet.

Avtalet innehåller tre delar; intjänande till en tidbank, kvarstannandebonus och hållbar arbetstidsförläggning.

Intjänande till en tidbank

Intjänande till en tidbank är beroende på hur många nätter och helger du arbetar.

  • Du som arbetar varannan helg eller minst 20 procent natt under schemaperioden får en timme och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.
  • Du som arbetar varannan helg och minst 20 procent natt under schemaperioden får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.
  • Du som arbetar varannan helg på akutmottagningen under schemaperioden får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka.

Du kan ta ut arbetstidsförkortningen i tid, pengar eller pensionsavsättning och minst 40 procent ska tas ut i tid.

 För förlossningsverksamheten gäller följande:

  • Du som är barnmorska och som har din arbetstid schemalagd till minst varannan helg får tre timmar och 55 minuters arbetstidsförkortning per vecka om du arbetar heltid.

Den intjänade tiden förläggs direkt i schemat och veckoarbetstidsmåttet blir då 34 timmar och 20 minuter i stället för 38 timmar och 15 minuter.

Du som är barnmorska kan inte ta ut arbetstidsförkortningen i pengar eller pension.

Kvarstannandebonus

Du som är fortsatt anställd i Region Stockholms dygnet runt-verksamhet och inte har sagt upp dig per den 31 december respektive år får en kvarstannandebonus. Bonusen är på 40 timmar per år och kan tas ut i tid, pengar eller pensionsavsättning.

Hållbar arbetstidsförläggning

När arbetstiden förläggs ska hänsyn tas till forskning kring vad som minskar risken för ohälsa. Det är till exempel viktigt att medarbetaren undviker att arbeta kvällspass med morgonpass dagen efter. Vidare visar forskning att återhämtning mellan arbetspassen är bättre för hälsan än att komprimera arbetstid. Det är också viktigt för hälsan att ha rast under arbetspasset. Detta ska beaktas med utgångspunkt i verksamhetens behov när arbetstidsschemat planeras.

Terminalglasögon

Om du arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm står vi för synundersökning och arbetsglasögon vid behov.

Tillägg vid arbete på obekväm arbetstid

Om du har arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger får du lönetillägg för att du arbetar på obekväm arbetstid, ett så kallat Ob-tillägg.  

Tjänstepension

Varje år betalar vi in pengar till din tjänstepension. Detta gör vi under hela din anställningstid, även om du är frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. 

Pensionsavtalet AKAP-KR innebär att inbetalningarna till tjänstepensionen är 6 procent på din lön. Detta gäller dig som har en lön upp till 47 625 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) i 2024 års penningvärde. För dig med lön över denna gräns avsätts först 6 procent upp till 47 625 kronor och sedan 31,5 procent upp till maxgränsen som motsvarar 30 inkomstbasbelopp. Efter att du har passerat 69 år (LAS-åldern 2024) är avsättningen 6 procent på hela lönen.

Har du frågor om din pension kan du kontakta Region Stockholms centrala pensionsenhet på telefon eller mejl.

Telefon: 08-123 146 00
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag - fredag: 9.00-11.00

Mejl: pensionsenheten@regionstockholm.se

Ladda ned blankett för att ansökan om tjänstepension

  • Senast granskad: 2 oktober 2023