Roah – tandhygienist

Träffa Roah som är tandhygienist på Folktandvården Järva.

Tandhygienistprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket tandhygienist. Huvudämnet är oral hälsa, framför allt får du lära dig om förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete. Under det tredje året läser du olika fördjupningsämnen.

Som tandhygienist är du inriktad på hälsa och ger information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost både till barn och vuxna. I patientbehandlingar ingår bland annat undersökning, tester, kostutredning, röntgen, tandlossningsbehandling, puts och polering samt fluorbehandling. Du kan vara anställd på folktandvårdsklinik, hos privattandläkare, på specialistklinik eller på sjukhus inom till exempel oralkirurgi, tandreglering, tandlossning, barntandvård eller medicinsk tandvård. 

  • Senast granskad: 31 januari 2024