Norra Danviksbron renoveras

Norra Danviksbron är en öppningsbar väg- och järnvägsbro. Bron byggdes 1917-1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter hundra år har den nu nått sin tekniska livslängd och totalrenoveras för att säkerställa ett tryggt och hållbart resande.

Aktuell information finns på sidan om pågående arbeten.

Norra Danviksbron monterades ned under 2023 och ska med start i höst byggas upp på nytt med stora delar nytt material. Bron kommer dock att behålla sin unika utformning och funktion. Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Du som närboende kan få SMS med störningsinformation direkt i mobilen. Vi använder sms-utskicken inför större eller plötslig omgivningspåverkan. 

Anmäl ditt telefonnummer för SMS-aviseringar 

Maila ditt nummer för att avregistrera dig från sms-utskicken. 

100 år gammal

Norra Danviksbron byggdes mellan åren 1917 och 1922 och är en viktig länk över Danvikskanalen. Efter att ha tjänat staden i hundra år har den nu nått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro håller utan en större renovering. Nu ska vi totalrenovera bron för att säkerställa ett tryggt och hållbart resande med Saltsjöbanan och bussar i minst hundra år till.

Förbättrad framkomlighet och bevarat utseende

Renoveringen kommer att leda till ett minskat underhållsbehov och därmed en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Vi kommer att bevara brons unika utseende och funktion i högsta möjliga mån.

Tidplan

 • Vinter 2021 – Genomförandeavtal mellan Region Stockholm och Stockholms stad godkänt i trafiknämnden. 
 • Höst 2023 – Rivning och nedmontering av bron påbörjas och pågår till våren 2024.
 • 2024 – Uppbyggnaden av bron påbörjas och pågår i två år.
 • 2026 – Bron är färdig och tas i bruk.

Så påverkas båttrafiken

Farleden kommer att begränsas på olika sätt under olika skeden i projektet. När arbetena med att lyfta bort den gamla broklaffen och lyfta dit den nya stängs Danvikskanalen av helt för båttrafik. Öppningsfunktionen är också avstängd i perioder av renoveringen. Under längre perioder ligger en pråm längs med kajen och begränsar bredden i kanalen. 

Aktuell farledsbegränsning i Danvikskanalen

Så påverkas närboende och verksamheter

Närliggande boende och verksamheter kan komma att påverkas av buller och omlagda gång-/cykelvägar under tiden för arbetena. 

Gångvägen under bron vid trappan på Nackasidan och gångvägen närmast vattnet på Stockholmssidan stängs av. Avstängningarna är på plats under rivning och återuppbyggnad och hålls öppna så mycket som arbetena tillåter.

Hundrastgården vid Saltsjöqvarn är avstängd under ombyggnaden av bron.

Arbetena kommer förutom i undantagsfall att utföras dagtid, klockan 07-19. Vid arbeten som utförs helger, kvällar eller nätter kommer detta att aviseras via portanslag samt via sms-aviseringar, anmäl ditt mobilnummer här. 

Aktuell information finns på sidan om pågående arbeten

Rivning av Norra Danviksbrons motvikt.
Motvikten i betong revs under hösten 2023. Foto: Stockholms stad

Renoveringen innebär att vi ska:

 • Lägga ny grund och förstärka den befintlig grundläggningen.
 • Ersätta de utslitna betong- och stålkonstruktionerna i bron.
 • Riva elinstallationer i bron och ersätta med nya.
 • Anpassa busskörfältet till dagens krav.
 • Skapa ett dagvattensystem anpassat till dagens krav.
 • Renovera delar av manövertornet.
 • Återlägga Saltsjöbanans spår.

Nya ägarförhållanden i genomförandeavtalet

Norra Danviksbron som samägs av Region Stockholm och Stockholms stad byggdes i samband med att Hammarbyleden kom till för hundra år sedan, som en kombinerad landsväg och järnvägsbro. Det ekonomiska ansvaret för brons underhåll delades då mellan staden 59 procent och järnvägsföretaget 41 procent.

Under 2019 gjordes en översyn av ägandefördelningen där en likafördelning (50/50) av ägande och investering för den nya bron förordades och togs med i genomförandeavtalet. Den nya fördelningen baseras på dagens förutsättningar och brofunktion.

Danvikskanalen med Danviksbron i bakgrunden
Danvikskanalen är ett av få inlopp till Mälaren

Kontakt

SL Kundtjänst – för dig som är privatperson
08-600 10 00 
sl.se

Trafikförvaltningens presstjänst – för media
08-123 315 50
press.tf@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 7 februari 2024