Statistik och analys

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm tar regelbundet fram underlag, statistik och analyser för Stockholmsregionen. I högermenyn hittar du bland annat information som handlar om länets demografi, kompetensförsörjning, levnadsförhållanden och utveckling.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?