Uppföljning av mål

Här kan du följa hur Stockholmsregionen utvecklas jämfört med målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Statistiken visar regionens utveckling i förhållande till regionplanens fyra mål.