Läget i Stockholmsregionen

Rapporten beskriver hur Stockholmsregionen utvecklades 2023 i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen, Rufs 2050. Rör vi oss i rätt riktning och har vi möjlighet att nå visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion?

Nedan kan du se filmen Hur mår Stockholmsregionen? En sammanfattning av läget i Stockholmsregionen 2023.

  • Senast granskad: 5 juli 2024