Hushållens tillgång till godtagbar bostadssituation

Rapporten bidrar till att öka kunskapen om hur hushållens boendesituation i regionen ser ut och har tagits fram av Region Stockhholm.

Det finns drygt en miljon bostäder i länet och under senare år har tillskottet av nya bostäder varit stort. Ändå finns det hushåll som inte har en godtagbar boendesituation. Studien Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i Stockholmsregionen bidrar till att öka kunskapen om hur hushållens boendesituation i regionen ser ut.

Studien visar att:

  • De allra flesta hushåll i Stockholms län bor i en bostad som bedöms vara tillräckligt stor för hushållets storlek.
  • Drygt 134 000 av länets cirka en miljon hushåll bedöms vara trångbodda.
  • Drygt 60 000 av de trångbodda hushållen har en bostadssituation som inte är godtagbar. Det betyder att hushållen baserat på inkomst, varken kan efterfråga en bostadsrätt i det lägre prissegmentet eller en hyresrätt med en genomsnittlig månadshyra och därmed inte lösa sin situation.
  • Hushåll som bor trångt, men som skulle kunna tillgodogöra sig en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden, finns i första hand i Stockholms stad.  I övriga kommuner är det en större andel av de trångbodda hushållen som inte kan efterfråga en annan bostad. Majoriteten av de trångbodda hushållen kan därmed inte tillgodogöra sig en bostad som gör deras boendesituation godtagbar.

Studien har genomförts med finansiering från Delegationen mot segregation (Delmos). Kunskapen bidrar till att skapa bättre förståelse för drivkrafterna bakom boendesegregation.

  • Senast granskad: 5 februari 2024