Behovet av studentbostäder

Drygt 71 000 personer studerar vid 26 lärosäten i åtta av regionens kommuner. Rapporten ger en samlad bedömning av studenternas bostadsbehov utifrån ett stort antal underlag och statistik.

  • Senast granskad: 2 februari 2024