Ställ ut på Bazaren!

Vill du ställa ut på Sveriges största jobb- och utbildningsmässa? 

Bazaren är en återkommande mässa sedan många år och anordnas av Region Stockholm i samarbete med Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland, Länsstyrelsen Stockholm och Nyföretagarcentrum.

Under mässdagarna får du som utställare möta tusentals besökare som aktivt söker jobb, studieplats eller vill starta eget. Ni kommer också få möjlighet att boka korta inspirationsmöten med besökare och delta på ett flertal seminarier som kan vara intressanta för er.

2023 hade Bazaren cirka 12 500 besökare och 130 utställare!

Tid och plats 2025

Riggning:  februari 2025 
Mässan: februari 2025
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

I första hand ska Bazarens utställare erbjuda jobb eller utbildning i Stockholmsregionen. Samtidigt är det viktigt att bidra till att fler invånare kommer i egenförsörjning. Därför kan utställare från andra delar av landet erbjudas monter i mån av plats. Innan det sker, görs en bedömning utifrån nyttan för besökarna och rådande konkurrenssituation i Stockholmsregionen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan är stängd. Vi återkommer med information när den öppnar för 2025.

Utställningsytan på Stockholm Waterfront  brukar vara begränsad till cirka 130 platser och kan bli fullbokad. Bazaren förbehåller sig rätten att avgränsa antal företag inom en viss bransch eller sektor.

Kort om Bazarens besökare

Bazaren brukar locka både kvinnor och män och könsfördelningen är jämn. De flesta besökare är i åldern 20 till 50 år och sex av tio är utrikesfödda med ett annat modersmål än svenska.

Enligt den utvärdering som gjordes efter mässan 2023 hade hälften av de som svarade en eftergymnasial eller längre utbildning, medan var tionde saknade utbildning på högre nivå än grundskola. En utbildningsbakgrund inom administration, ekonomi eller hälso- och sjukvård var vanligast, men i stort sett var alla yrkeskategorier representerade, såsom ingenjörer, it-specialister, pedagoger, yrkesförare, hantverkare, säljare med flera.

Bland de som var intresserade av att utbilda sig var det många som ville ha information om all slags vuxenutbildning. Många ville veta hur man söker studielån och hur det går till att få sina utländska betyg och examina validerade.

Bazarens fem temaområden

Mässan bygger på fem temaområden: rekrytering, jobb i norr, utbildning, starta eget-rådgivning och rådgivande organisationer. Syftet är att göra det enklare för besökarna att hitta just det de är intresserade av. Det ska vara enkelt att hitta rätt bland rekryterande företag, hitta lediga jobb och få tips om hur man utbildar sig till ett visst yrke eller söker sig till en viss bransch.

Rekrytering

Här matchas företag som söker nya medarbetare med besökare som söker jobb. Det kan handla om fast anställning, vikariat, sommarjobb eller praktikplats. Hit välkomnar vi en mix av företag, branscher, organisationer och myndigheter som har ett hållbart och ansvarsfullt förhållningssätt. Som utställare på Tema rekrytering ska ni ha ett aktuellt behov av rekrytering i Stockholmsregionen.

Jobb i norr

Till det här temat bjuder vi in företag, kommuner och representanter från Arbetsförmedlingen som berättar om lediga jobb och hur det är att bo i norra Sverige.

Utbildning

Till detta tema välkomnar vi universitet, högskolor, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolor, folkhögskolor eller andra vuxenutbildningar. Vi kommer även erbjuda besökarna studievägledning samt informera om studielån, antagningskrav och validering av betyg.

Starta eget-rådgivning

Här samlas företag och organisationer som arbetar med att ge råd och stöd till besökare som vill starta och driva eget företag. Nyföretagarcentrum Sverige håller samman detta tema.

Rådgivande organisationer

Här samlas myndigheter, ideella föreningar och flera rådgivande organisationer.

Seminarier för utställare

På torsdagen den 22 februari erbjuder vi flera intressanta seminarier för våra utställare. Program meddelas senare. 

Talarhörna

På Bazaren kommer det finnas två talarytor där ni som utställare kan boka in er för att inspirera besökare. Ta chansen att berätta om ert företag, sälj in er bransch, ett specifikt yrke, era utbildningar, eller ge tips och råd i ett ämne som kan vara intressant för våra besökare.

Ni kan boka max ett 20 minuters-pass per dag. Talartiderna kommer att vara schemalagda och marknadsföras i mässans program.

Utställningsyta/monter

Bazarens standardmonter är sex kvadratmeter, tre meter bred och två meter djup. I mån av plats går det bra att boka flera montrar.

Pris för en monter: 9 500 kronor

I priset ingår: 

  • Monterväggar: bakvägg 3 m, sidoväggar 1 m
  • Grå matta (som täcker golvytan i montern)
  • Ett ståbord, två barstolar, eldosa med tre uttag
  • Wi-Fi

Utställningsytan på Stockholm Waterfront är begränsad till cirka 130 platser och kan bli fullbokad. Bazaren förbehåller sig rätten att avgränsa antal företag inom en viss bransch eller sektor.

Extra monterpaket

Olika tilläggspaket till montern kommer finnas för beställning mot extra kostnad.

Marknadsföring

För att locka besökare till Bazaren genomför vi en marknadsföringskampanj i kollektivtrafiken och i sociala medier. Dessutom gör Arbetsförmedlingen ett DR-utskick till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller inskrivna på SFI. Bazaren kommer även marknadsföras i engelsktalande och arabisktalande medier. Marknadsföringen smyger i gång i januari och intensifieras under februari.

Bazaren har egna sociala medieplattformar. Följ oss gärna!

Arrangörer och kontaktpersoner

Arbetsförmedlingen Region Stockholm Gotland
Anders Ljunggren, 010-488 53 11 
bazaren@arbetsformedlingen.se

Länsstyrelsen Stockholm
Avdelningen för tillväxt Sam Yildirim, 010-223 16 31 
sam.yildirim@lansstyrelsen.se

Arbetsförmedlingen Region Nord
Jenny Dolenius, 010-488 45 50 
jenny.dolenius@arbetsformedlingen.se

NyföretagarCentrum Starta Eget
Fredrik Lundström, 073-392 98 66 
fredrik.lundstrom@nyforetagarcentrum.se

Region Stockholm
Tillväxtenheten, Regionledningskontoret
Zandra Lövgren, 08-123 178 23 zandra.lovgren@regionstockholm.se
Marie Lorenius, 08-123 144 47 marie.lorenius@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 2 juli 2024