Fordonsdalen

Fordonsdalen ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till mer hållbara transportsystem.

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn i Sverige. Fordonsdalen är ett storregionalt samarbete som ska påskynda den gröna och digitala omställningen i fordonsindustrin för att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. En tredjedel av alla anställda inom Sveriges fordonsindustri finns i Stockholmsregionen och i Östra Mellansverige. Här finns unika förutsättningar att bygga ett starkt kluster för innovation och utveckling av framtidens fordonsindustri. 

Nära samverkan med akademi och näringsliv

Fordonsdalen bygger på ett nära samarbete mellan fordonsindustrin, KTH och offentliga aktörer. Region Stockholm finansierar och driver arbetet i nära samverkan med KTH, Södertälje Science Park, Kista Science City, Lindholmens Science Park och fordonsindustrin.

Karta över miljöer kopplade till mobilitet, transportsystem och fordonsindustri

Fordonsdalens hemsida och senaste nytt

På Fordonsdalens webbplats kan du läsa mer om vad som händer kring Fordonsdalen och projekten som är kopplade till satsningen.

Länk till Fordonsdalens hemsida

Kontakta oss

Region Stockholm 
Olga Vassilieva Blücher
olga.vassilieva-blucher@regionstockholm.se

KTH
Magnus Burman
mburman@kth.se

  • Senast granskad: 2 juli 2024