Besöksnäring och turism

Besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna är avgörande för att vi ska nå vår vision om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Varför är besöksnäringen viktig för regionens attraktivitet och konkurrenskraft?

Besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har stor ekonomisk betydelse för Stockholmsregionen och de bidrar till att stärka vår attraktions- och konkurrenskraft. 

Med stärkt turism och besöksnäring följer ett större utbud av kultur, nöjen och shopping samt bättre infrastruktur och samhällsservice. Turism ger ringar på vattnet. På platser dit många reser ökar tillväxten och sysselsättningen även i andra branscher. 

Det här gör vi för att stärka besöksnäringen

Region Stockholm arbetar för att utveckla strategiska samverkansforum i syfte att stärka kunskapsutbyte, samarbete och framtidsspaning. En viktig arena för vårt arbete är Besökskraft Stockholmsregionen.

Vad är skillnaden mellan besöksnäring och turism?

Besöksnäringen är alla de företag och aktörer som har någon del av sin försäljning till turister - till exempel destinationsbolag, researrangörer, hotell och restauranger.

Turism är människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning under en kortare tid än ett år. Oavsett om reseanledningen är fritid, affärer eller något annat.

Kontakta Frida Kallenbach

Har du frågor? Hör av dig till Frida Kallenbach, Tillväxtstrateg, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 24 januari 2024

Rekommenderad läsning