Branschspecifika regionala kompetensråd

Fem branschspecifika kompetensråd stärker regionens kompetensförsörjning genom att koppla yrkesutbildningar mot arbetsmarknadens krav och öka attraktionskraften för dessa utbildningar.

Under projekttiden utvecklar och stödjer Region Stockholm regionala kompetensråd inom fem branscher: 

 • besöksnäring 
 • byggbransch
 • handel
 • transport
 • teknik/industri

Vad gör kompetensråden?

De branschspecifika kompetensråden är en del av Kompetensarena Stockholm med fokus på anställningsbarhet, utbildningskvalitet, rätt dimensionering och attraktion till respektive bransch. De arbetar både med strategiska frågor och genomför konkreta insatser.

Projektet vänder sig främst till:

 • Branschorganisationer
 • Fackföreningar
 • Utbildningsanordnare
 • Huvudmän för utbildning
 • Myndigheter
 • Intresseorganisationer
 • Företag

Finansiering

 • Regionala tillväxtmedel (1:1)
 • Medfinansieras av 24 kommuner i Stockholms län

Projektet pågår mellan

2021-06-01 – 2024-05-31

Efter projekttiden kommer verksamheten att ingå i Region Stockholms ordinarie verksamhet.  

Kontakta Peter Sundlöf

Har du frågor? Hör av dig till Peter Sundlöf, Processledare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 2 juli 2024

Du kanske också är intresserad av